ប្រុស ស្រី


ទទួលសារជាដំណឺង(Newsletter)

លក្ខខណ្ឌ ក្នុងការប្រើប្រាស់

អ្នក​​ប្រើ​​ប្រាស់​​មិន​​អនុញ្ញាត​​អោយ​យក​ឯកសារ​ដែល​បាន​យក​ចេញ​ពី​កម្ម​វិធី​​នេះ​ទៅ​ធ្វើ​ជា​អាជីវកម្ម​ឬ​លួច​ចំលង​រូបរាង​(Interface)​របស់​កម្មវិធី​យក​​ទៅ​ប្រើ​ ប្រាស់​ក្នុង​គោល​បំណង​បំភ័ន្ត​មតិ​សាធារណៈជន​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ពី ក្រុមមេធាវី ប៊ូ នូ និង អ៊ុក

កម្មវិធី​នេះ​ទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចុះ​ បញ្ជី​ការពារ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ពី​ក្រសួង​វប្បធម៌​ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ​លេខ​ ០៦បជ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ខែ​កុម្ភៈ​​ឆ្នាំ​២០១២​។​ ជន​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​រំលោភ​ បំពាន​កម្មសិទ្ធិ​​របស់​​ម្ចាស់​​សិទ្ធិ​ខាង​លើ​នឹង​ត្រូវ​ទទួលទោសតាម​ច្បាប់​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​។

អ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលមកប្រើប្រាស់កម្មវិធីតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រុម​មេ​ធា​វី​ប៊ូ នូ និង អ៊ុក www.bno.com.kh ឬតាមរយ legaldb.bno.com.kh

អ្នកប្រើប្រាស់អាចទាញយកឯកសារពីកម្មវិធីនេះបាន តាមរយៈការសុំការអនុញ្ញាតពីក្រុមមេធាវី ប៊ូ នូ និង អ៊ុក

ការចុះឈ្មោះ
អ្នកប្រើប្រាស់អាចសុំចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធីតាមរយៈ ៖
គេហទំព័រ ក្រុមមេធាវី ប៊ូ នូ និង អ៊ុក គឺ www.bno.com.kh


ការិយាល័យក្រុមមេធាវីប៊ូ នូ និង អ៊ុក

ការបង់កម្រៃសេវាលើ ការផ្គត់ផ្គង់ ការប្រើប្រាស់
អ្នកប្រើប្រាស់អាចបង់សេវាផ្គត់ផ្គង់ការប្រើប្រាស់ តាមរយៈ ៖
ឈ្មោះគណនី ៖ BOU NOU OUK &PARTNERS (C)
គណនីលេខ 322212-100-226-0007210-8 នៅ ធនាគារ​សហ​ពាណិជ្ជ​ ក.អ
ការបង់ដោយផ្ទាល់មកកាន់ការិយាល័យ ក្រុមមេធាវីប៊ូ នូ និង អ៊ុក

ពត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងមក
អាស័យដ្ឋានៈភូមិគ្រឹះលេខ ៣៦ផ្លូវលេខ ២២៨ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ:(855-23) 221 058, 220 823.
E-mail:legaldb-info@bno.com.kh

Conditions and Use

Users are not allowed to download for business purpose or copy the interface this program intent to deceive the public without permission from BOU NOU OUK & PARTNERS.

This program is permitted to register protecting copy right at the Ministry of Culture and Fine Art No. ០៦បជ dated on Feb 29, 2012. One who abuses thisrights shall be responsible for the law in forces.

Users can log in this program through Web’s BOU NOU OUK & PARNTERs : www.bno.com.kh or legaldb.bno.com.kh

Users can download this program after having the permission from BOU NOU OUK & PARTNERS.

BOU NOU OUK & PARTNERS’ Web: www.bno.com.kh

Account’s name: BOU NOU OUK & PARTNERS (C)

ACCOUNT No: 322212-100-226-0007210-8 at Union Commercial Bank.

Contact us: Building No. 36, street 228, SangkatChaktomok, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Tel/Fax: (855-23) 221 058, 220 823
Email: legaldb-info@bno.com.khបានអាន និង យល់ស្របតាម​លក្ខខណ្ឌ​ក្នុងការប្រើប្រាស់